TRANG THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH XANH, CÔNG TRÌNH HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG BAO GỒM CÁC THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ:
  • Tin tức hoạt động của ngành xây dựng về sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và nhà dân dụng khác.
  • Các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường
  • Các công cụ hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành nhà ở và nhà dân dụng khác tiếp cận với các tiêu chí, tiêu chuẩn về Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng, hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực
  • Hoạt động chứng nhận Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng
  • Các chương trình, dự án về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, tiết kiệm năng lượng nói chung và trong lĩnh vực tòa nhà nói riêng.

Từ các nội dung của Trang thông tin điện tử về Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng, Bộ Xây dựng mong muốn truyền tải và phổ biến các thông tin cần thiết và cập nhật tại Việt Nam cho các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức đầu tư và xây dựng, các tổ chức quản lý vận hành tòa nhà. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân làm công tác tư vấn đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành tòa nhà có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ trong hoạt động của mình như tính toán hệ số truyền nhiệt tổng (OTTV), Bảng kiểm (Checklist), tra cứu cơ sở dữ liệu về các sản phẩm vật liệu xây dựng hiệu quả năng lượng, các hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và vận hành Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng, cập nhật thông tin và dữ liệu sử dụng năng lượng của tòa nhà để tính toán Tiêu thụ năng lượng đặc trưng (SEC), tra cứu Định mức năng lượng (Energy Benchmarks) các loại tòa nhà.

Trên trang thông tin này, các tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ tìm được các thông tin về các tổ chức đánh giá, chứng nhận; các công trình xây dựng được đánh giá và cấp chứng nhận Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng tại Việt Nam; các chương trình, dự án về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng nói chung và tòa nhà nói riêng.
Trang thông tin điện từ về Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng của Bộ Xây dựng được hoàn thiện nâng cấp với sự hỗ trợ của Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam do UNDP, GEF tài trợ.